ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Společnost ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., se sídlem v Chlístovicích se řadí výměrou obhospodařované zemědělské půdy mezi středně velké zemědělské společnosti v okrese Kutná Hora. Hlavním předmětem podnikání je zemědělská prvovýroba, tj. rostlinná výroba a živočišná výroba. V rostlinné výrobě se společnost věnuje především pěstování obilovin a olejnin, v živočišné výrobě se společnost zabývá chovem skotu bez tržní produkce mléka. Doplňkovou podnikatelskou činností je poskytování služeb, jako jsou zajišťování polních prací a agrochemických výkonů, zajištění sklizně komodit rostlinné výroby nebo vedení účetnictví.

Vedení společnosti

Ing. Luboš Novotný, předseda představenstva
Jana Balvínová, asistent/ka

telefon: 327 595 292
fax: 327 595 296    
e-mail: [email protected]

Produkty

  • Komodity živočišného původu - Jatečné krávy a jalovice, Jateční býci, Masný skot
  • Rostlinná výroba - Obiloviny, Olejniny

Působnost společnosti

Volné pracovní pozice

Společnost ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., momentálně nenabízí volné pracovní pozice.

Zobrazit všechny kariérní nabídky